در حال بار گزاری سایت هیئت قائمیون

هیئت قائمیون

هیئت قائمیون را در شبکه های مجازی دنبال کنید

مراسم بعدی هئیت قائمیون
شهادت حضرت زینب
سخنران : حاج آقا خانکی
تاریخ برگزاری مراسم : پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت : ۲۰:۰۰
دسته بندی مراسمات هئیت قائمیون